"be smart, USE KNOW HOW"

Kontakty

Adresa USE KNOW HOW, a.s.
Bellušova 10 *
Banská Bystrica 974 01

*Kancelárie dočasne presunuté na Dolnú 4 z dôvodu rekonštrukcie.

Mobil +421 908 788338
E-mail info@useknowhow.com
Web www.useknowhow.com

Know how

Know-how (z angl. "vedieť-ako") je súbor skúseností, znalostí a kľúčových informácií týkajúcich sa uplatňovania novších metód, postupov a techniky. Väčšinou ide o informácie, ktoré nie sú prístupné širokej verejnosti. 

Podnikaľské know-how v podobe Vašich nápadov a ideí Vám do značnej miery môžu ochrániť priemyselné práva. Taktiež môžu pomôcť v boji s Vašou konkurenciou na trhu. 

Existujú štyri základné spôsoby ako si priemyselne ochrániť Vaše podnikanie. Sú to úžitkové vzory, patenty, ochranné známky a dizajny.